Blijf op de hoogte

  Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen van Shaerpa

  Maja Sanders

  Maja Sanders studeerde rechten, franse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteiten Groningen en Utrecht.

  Maja heeft diverse management funkties bekleed in de private equity en participatie-wereld en was gedurende vier jaar betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van telecommaatschappij BT/Telfort.

  Tegenwoordig is Maja als business sparring partner actief betrokken bij diverse ondernemingen en voert zij evaluaties uit bij directies,  raden van commissarissen en raden van toezicht. Zij doceert sinds ruim 10 jaar in de kunst en kunde van het toezicht houden. Daarnaast heeft zij zelf een aantal toezichthoudende rollen bij zowel profit- als non profit organisaties in diverse sectoren.

  Thema’s zijn voor Maja het hebben van een visie voor de langere termijn en deze kunnen omzetten naar de te bewandelen weg, waarbij met name de menselijke – en de financiële component  basiselementen bij de te maken afwegingen. Lange termijn visie versus korte termijn haalbaarheid en het schakelen daartussen en het maken van verbinding tussen de “harde” en “zachte” kanten.

  Inlevingsvermogen en gedrag zijn belangrijk naast de feiten. Dit mag van haar wel wat explicieter worden benoemd in het hedendaagse toezicht houden. De zaak en de mens, de mens en de zaak.

  Maja is:
  Ondernemend
  … omdat zij reeds lange jaren haar eigen bedrijf heeft waarbij zij vooral jonge mensen steunt in hun ondernemerschap

  Toezichthoudend
  … 30 jaar ervaring met toezicht houden in verschillende rollen (commissaris bij familiebedrijf, (groot)aandeelhouder, directeur)

  Adviserend
  … niet alleen als toezichthouder maar ook als business sparring partner actief betrokken bij de ontwikkeling van bedrijven in diverse fases (groei, bloei, turn around)

  Docerend
  … gedurende meer dan 10 jaar docent op het gebied van kunst en kunde van het toezicht houden

  Neem contact op met Maja via mepsanders@shaerpa.org of via ons kantoor: +31 343 454 107.

  Case Studies

  Andere Handen Community

  Andere Handen Community

  Het werk in de zorg verandert snel door de toepassing van technologie en social media en de toenemende nadruk op zelfregie en samenredzaamheid. Andere Handen Community faciliteert een web-based ontmoetingsplek waar zorgwerkers worden geactiveerd en gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. Dit gebeurt door de gebruikmaking van discussies, experts, kennis, innovaties, tips en ervaringen aan te bieden.

  Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we de sociale onderneming.

  lees meer  
  MemorieCare

  MemorieCare

  Dementie en Alzheimer tasten de kwaliteit van leven zwaar aan; cliënten raken geïsoleerd, rusteloos en agressief. Het herstellen van het contact tussen patiënten, familie en zorgverlener zal het sociaal isolement en de mate van agressie verminderen. MemorieCare ontwikkelt en verkoopt diverse producten die het contact met dementie- en alzeheimer patiënten herstellen.

  Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we deze sociale onderneming.

  Into D'mentia

  Into D'mentia

  Een simulatietraining om mantelzorgers en zorgprofessionals mee te nemen in de leefwereld van de persoon met dementie. Into D’mentia biedt een levensechte beleving. Als je zelf hebt ervaren hoe het is om met dementie te leven, snap je het beter, toon je meer begrip, ervaar je de zorg als minder zwaar…en kun je betere zorg leveren.

  Voor onze opdrachtgever hebben we de investering gestructureerd en vervullen we een begeleidende rol voor de sociale onderneming.

  Het Paradijs

  Het Paradijs

  Op deze Nederlandse zorgboerderij, worden ouderen en kinderen met ADHD opgevangen.

  Namens onze opdrachtgever maken we deel uit van het bestuur van dit bedrijf. Daarnaast hebben we onder meer een social return on investment analyse gemaakt en zijn we betrokken bij de structurering als sociale onderneming.

  lees meer  
  Bekijk meer cases