“The business and the person, the person and the business: you have to connect the human side with the business side to create a sustainable business both in the social and commercial environment.”   more
Maja Sanders

  Blijf op de hoogte

  Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen van Shaerpa

  Venture Philanthropy

  Venture philanthropy – ondernemende filantropie – is een vorm van filantropie die gericht is op het versterken van organisaties met een maatschappelijk doel, door ze van financiële en niet-financiële ondersteuning te voorzien waardoor zij hun maatschappelijk rendement kunnen vergroten. Onder maatschappelijk rendement verstaan we een positief sociaal-, milieu-, medisch- of cultureel effect. Bij een venture philanthropy aanpak kan het hele pallet aan financieringsinstrumenten worden ingezet (donaties, risico dragend vermogen, leningen, etc.)en wordt dit in het kader geplaatst van het uiteindelijke doel van vergroten van het maatschappelijke rendement. De belangrijkste kenmerken van venture philanthropy zijn:

  • Grote betrokkenheid (hands-on relatie tussen maatschappelijke organisatie en venture philanthropist)
  • Aandacht voor organisatie-ontwikkeling (versterken van operationele capaciteiten van de maatschappelijke organisaties door de kern van de organisatie te ondersteunen in plaasts van afzonderlijke projecten)
  • Financiering op maat (financiële ondersteuning afgestemd op  de behoeften en mogelijkheden van de ondersteunde organisatie)
  • Niet-financiële ondersteuning (verstrekken van teogevoegde waarde door ondersteuning van bijv. strategische planning om het management te versterken)
  • Betrekken in netwerken (verschaffen van toegang tot netwerken die diverse complementerende capaciteiten bieden)
  • Ondersteuning gedurende meerdere jaren (betrokkenheid tot het moment dat de maatschappelijke organisatie financieel of operationeel zelfstandig is)
  • Het vaststellen en managen van de (maatschappelijke) resultaten (nadruk op goede business planning, meetbare uitkomsten, bereiken van mijlpalen, financiële verantwoording en transparantie)

  Venture philanthropists richten zich op een breed spectrum van soorten organisaties. Zij zijn niet alleen actief voor goede doelen organisaties die bestaan door giften en subsidies. En ook niet alleen voor not for profits. Ze investeren ook in organisaties die omzet maken en eventueel een positief financieel resultaat genereren.

  Het spectrum is op volle schaal te zien als u de pdf opent.

  Case Studies

  Andere Handen Community

  Andere Handen Community

  Het werk in de zorg verandert snel door de toepassing van technologie en social media en de toenemende nadruk op zelfregie en samenredzaamheid. Andere Handen Community faciliteert een web-based ontmoetingsplek waar zorgwerkers worden geactiveerd en gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. Dit gebeurt door de gebruikmaking van discussies, experts, kennis, innovaties, tips en ervaringen aan te bieden.

  Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we de sociale onderneming.

  lees meer  
  MemorieCare

  MemorieCare

  Dementie en Alzheimer tasten de kwaliteit van leven zwaar aan; cliënten raken geïsoleerd, rusteloos en agressief. Het herstellen van het contact tussen patiënten, familie en zorgverlener zal het sociaal isolement en de mate van agressie verminderen. MemorieCare ontwikkelt en verkoopt diverse producten die het contact met dementie- en alzeheimer patiënten herstellen.

  Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we deze sociale onderneming.

  Into D'mentia

  Into D'mentia

  Een simulatietraining om mantelzorgers en zorgprofessionals mee te nemen in de leefwereld van de persoon met dementie. Into D’mentia biedt een levensechte beleving. Als je zelf hebt ervaren hoe het is om met dementie te leven, snap je het beter, toon je meer begrip, ervaar je de zorg als minder zwaar…en kun je betere zorg leveren.

  Voor onze opdrachtgever hebben we de investering gestructureerd en vervullen we een begeleidende rol voor de sociale onderneming.

  Het Paradijs

  Het Paradijs

  Op deze Nederlandse zorgboerderij, worden ouderen en kinderen met ADHD opgevangen.

  Namens onze opdrachtgever maken we deel uit van het bestuur van dit bedrijf. Daarnaast hebben we onder meer een social return on investment analyse gemaakt en zijn we betrokken bij de structurering als sociale onderneming.

  lees meer  
  Bekijk meer cases