“The business and the person, the person and the business: you have to connect the human side with the business side to create a sustainable business both in the social and commercial environment.”   more
Maja Sanders

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen van Shaerpa

Social Venturing

Social venturing – maatschappelijk investeren – is het met kennis, visie en financiële middelen investeren in projecten die geen toegang hebben tot commerciële investeerders en die geen of onvoldoende overheidssteun krijgen.
Bij social venturing wordt gebruik gemaakt van begrippen die ook worden toegepast in de wereld van het traditionele investeren (private equity), namelijk het streven naar rendementen (return) en het beheersen van de risico’s (risk). Door naast deze traditionele factoren een derde dimensie van (maatschappelijke) impact te onderscheiden, wordt veel meer dan bij traditionele investeringen het geval is, expliciet gekapitaliseerd op de potentiële maatschappelijke goodwill. De natuurlijke weerstand voor het accepteren van bijvoorbeeld innovaties waarin wordt geïnvesteerd, vermindert hierdoor aanmerkelijk. Met als gevolg dat de go-to-market fase in termen van tijd en kosten beduidend afneemt. Met andere woorden: een aanmerkelijke vergroting van deze categorie van kritische succesfactoren leidt uiteindelijk tot beheersing van de risico’s en kosten bij innovaties. Impact en risk/return-denken gaan daarmee hand in hand.

Case Studies

Andere Handen Community

Andere Handen Community

Het werk in de zorg verandert snel door de toepassing van technologie en social media en de toenemende nadruk op zelfregie en samenredzaamheid. Andere Handen Community faciliteert een web-based ontmoetingsplek waar zorgwerkers worden geactiveerd en gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. Dit gebeurt door de gebruikmaking van discussies, experts, kennis, innovaties, tips en ervaringen aan te bieden.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we de sociale onderneming.

lees meer  
MemorieCare

MemorieCare

Dementie en Alzheimer tasten de kwaliteit van leven zwaar aan; cliënten raken geïsoleerd, rusteloos en agressief. Het herstellen van het contact tussen patiënten, familie en zorgverlener zal het sociaal isolement en de mate van agressie verminderen. MemorieCare ontwikkelt en verkoopt diverse producten die het contact met dementie- en alzeheimer patiënten herstellen.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we deze sociale onderneming.

Into D'mentia

Into D'mentia

Een simulatietraining om mantelzorgers en zorgprofessionals mee te nemen in de leefwereld van de persoon met dementie. Into D’mentia biedt een levensechte beleving. Als je zelf hebt ervaren hoe het is om met dementie te leven, snap je het beter, toon je meer begrip, ervaar je de zorg als minder zwaar…en kun je betere zorg leveren.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering gestructureerd en vervullen we een begeleidende rol voor de sociale onderneming.

Het Paradijs

Het Paradijs

Op deze Nederlandse zorgboerderij, worden ouderen en kinderen met ADHD opgevangen.

Namens onze opdrachtgever maken we deel uit van het bestuur van dit bedrijf. Daarnaast hebben we onder meer een social return on investment analyse gemaakt en zijn we betrokken bij de structurering als sociale onderneming.

lees meer  
Bekijk meer cases