“At a certain point you realise that it is about ‘Return on Lifetime’ rather than ‘Return on Investment’.”  
  more

  Blijf op de hoogte

  Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen van Shaerpa

  Impact investing

  Impact investeringen zijn investeringen die in de eerste plaats positieve maatschappelijke effecten tot doel hebben. Financieel rendement is daarbij wel van belang, maar niet het belangrijkst. De investeerder wil met zijn investering vooral maatschappelijke impact genereren (impact first). Maar, financieel rendement wordt niet uitgesloten en is mede een doel. Dit concept van een gecombineerde maatschappelijke en financiële doelstelling, staat ook wel bekend als triple bottom line of blended value. Paul Sullivan van de New York Times noemt impact investeren een “opkomende hybride van filantropie en private equity”.

  Overheden en goede doelen organisaties blijken niet voldoende in staat bepaalde (hardnekkige) maatschappelijke problemen alleen op te lossen. Impact investeringen zijn in dit verband een interessant alternatief. Er kan op grote schaal privaat kapitaal worden gemobiliseerd waarmee maatschappelijke veranderingen (impact) kunnen worden gerealiseerd. JP Morgan stelt in een rapport uit 2010 het volgende vast: er is een toenemend aantal investeerders geïnteresseerd in het beschikbaar stellen van financiële middelen beschikbaar in de vorm van een alternatieve beleggingscategorie. Om het rapport letterlijk te citeren: “…we argue that impact investments are emerging as an alternative asset class.”

  In het betreffende rapport wordt een aantal vragen beantwoord:

  Wat is de definitie en wat onderscheidt impact investments?
  Impact investments zijn investeringen die bedoeld zijn een positieve impact te realiseren beyond financial return. Dit betekent onder meer dat de maatschappelijke impact een belangrijk element zijn waarop wordt gestuurd en dat wordt gemanaged. Daarnaast wordt er als vanzelfsprekend ook gestuurd op de financiële resultaten en risico’s. Impact investeringen onderscheiden zich van socially responsible investments (SRI). In algemene zin geldt dat deze vorm van investeren in de eerste plaats zoekt naar het minimaliseren van negatieve impact. Dit in tegenstelling tot impact investeringen die juist actief zoeken naar het creëren van een positieve impact.

  Wie zijn actief in deze groeiende markt en hoe worden middelen besteed? 
  Het is een brede groep die actief is op deze markt: van filantropische organisaties (Foundations) tot en met commerciële financiële instellingen en vermogende particulieren. ook de bestedingen lopen uiteen, zowel wat betreft de vormen van kapitaalverstrekking, als de thema’s, sectoren en de impact-doelstellingen.

  Wat maakt dat impact investeringen een emerging asset class zijn?
  Bepaalde vormen van impact investeringen kunnen als ‘traditioneel’ worden getypeerd. Bijvoorbeeld  leningen, aandelen, en venture capital. Andere vormen onderscheiden zich echter daarvan. In het rapport staat letterlijk: “Wij betogen dat een asset class niet langer eenvoudigweg wordt getypeerd door de aard van de assets, maar door de wijze waarop de investeerder zichzelf organiseert cq. opstelt in relatie tot de investee. Dat is dan ook de aanleiding een aantal kenmerken te formuleren: impact investing asset classes…

  •  Vereisen een unieke set van investment en risk management vaardigheden;
  •  Vragen om organisatorische structuren om tegemoet te komen aan deze set van vaardigheden;
  •  Hebben behoefte aan een eigen bedrijfstak, (beroeps)organisaties en opleidingen;
  •  Moedigen de ontwikkeling en invoering van (gestandaardiseerde) statistieken en benchmarks aan.

  Case Studies

  Andere Handen Community

  Andere Handen Community

  Het werk in de zorg verandert snel door de toepassing van technologie en social media en de toenemende nadruk op zelfregie en samenredzaamheid. Andere Handen Community faciliteert een web-based ontmoetingsplek waar zorgwerkers worden geactiveerd en gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. Dit gebeurt door de gebruikmaking van discussies, experts, kennis, innovaties, tips en ervaringen aan te bieden.

  Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we de sociale onderneming.

  lees meer  
  MemorieCare

  MemorieCare

  Dementie en Alzheimer tasten de kwaliteit van leven zwaar aan; cliënten raken geïsoleerd, rusteloos en agressief. Het herstellen van het contact tussen patiënten, familie en zorgverlener zal het sociaal isolement en de mate van agressie verminderen. MemorieCare ontwikkelt en verkoopt diverse producten die het contact met dementie- en alzeheimer patiënten herstellen.

  Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we deze sociale onderneming.

  Into D'mentia

  Into D'mentia

  Een simulatietraining om mantelzorgers en zorgprofessionals mee te nemen in de leefwereld van de persoon met dementie. Into D’mentia biedt een levensechte beleving. Als je zelf hebt ervaren hoe het is om met dementie te leven, snap je het beter, toon je meer begrip, ervaar je de zorg als minder zwaar…en kun je betere zorg leveren.

  Voor onze opdrachtgever hebben we de investering gestructureerd en vervullen we een begeleidende rol voor de sociale onderneming.

  Het Paradijs

  Het Paradijs

  Op deze Nederlandse zorgboerderij, worden ouderen en kinderen met ADHD opgevangen.

  Namens onze opdrachtgever maken we deel uit van het bestuur van dit bedrijf. Daarnaast hebben we onder meer een social return on investment analyse gemaakt en zijn we betrokken bij de structurering als sociale onderneming.

  lees meer  
  Bekijk meer cases