“You need to connect the business aspects within the social aspects if you want to create something which will last. No one will benefit from prolonged charity.”  

more

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen van Shaerpa

Impact investing, venture philanthropy, social business, allemaal hetzelfde?

Drie vormen van investeren voor maatschappelijke doeleinden zijn onlangs in het nieuws geweest: impact investing, social business en venture philanthropy. De gewone man zou zich terecht af kunnen vragen of deze benaderingen in strijd zijn met elkaar of elkaar juist aanvullen, en wat nu precies de verschillen ertussen zijn.

De Britse Prime Minister gaf afgelopen juni in Londen een belangrijke politieke impuls aan de ontwikkeling van impact investing, door dit onderwerp voor het eerst op de agenda van de G-8 te plaatsen en door een reeks initiatieven aan te kondigen om Groot-Brittannië het beste centrum van “social finance” te maken: belastingvoordelen voor sociaal investeerders en de opening van de “Social Stock Exchange” in Londen als aanvulling op eerdere initiatieven: Big Society Capital en Social Impact Bonds. Onder leiding van Groot-Brittannië werd een G-8 taakgroep gevormd over het thema impact investing, samen met nationale groeperingen, waaronder een Franse groepering die geleid wordt door Hugues Sibille, die binnenkort zullen samenkomen.

Begin november werd in Kuala Lumpur de vijfde editie gehouden van de Global Social Business Summit. De Grameen Crédit Agricole Foundation was vanzelfsprekend aanwezig bij dit grote jaarlijkse social business evenement, naast de Bengalese professor Yunus en bijna 600 deelnemers, die gedurende drie dagen hun ervaringen met projecten om armoede te bestrijden door social business uitwisselden. Ze werden zich bewust van de rol van social business fondsen in het implementatieproces in verschillende landen, met de steun van internationale financiële organisaties, en prezen de Prime Minister van Maleisië toen hij de oprichting van een dergelijk fonds in Maleisië, met een gift van 5 miljoen euro van de regering, aankondigde. De volgende Global Social Business Summit zal gehouden worden in Mexico.

Eind november werd de 9e Conferentie van de European Venture Philanthropy Association (EVPA), waarvan de Foundation lid is, gehouden in Genève. De ambitie van de EVPA is om “de filantropische geest te herenigen met de investeringscultuur.” Opnieuw woonden meer dan 500 deelnemers, waaronder veel vertegenwoordigers van stichtingen en banken, de conferentie bij. Rodrigo Jordan (Instituto Vertical), een Chileense bergbeklimmer en filantroop, hield een indrukwekkende toespraak: “Armoede is een absurde verspilling van talent, innovatie, creativiteit en ondernemerschap.”

We moeten zonder twijfel blij zijn met het toenemende aantal internationale bijeenkomsten and innovatieve benaderingen. Deze ontwikkeling is echter ook een bron van verwarring en zelfs van scepsis voor de gemiddelde mens! Hoe verschillen deze benaderingen van elkaar? Wat zijn de echte intenties van de grondleggers van de benaderingen? Laat ik enkele antwoorden geven.

Impact investing, social business en venture philanthropy proberen allemaal een sociaal doel na te streven, voort te bouwen op het business model om dit doel te bereiken en een lange termijn visie of hun projecten te hebben. De benaderingen hebben gemeenschappelijke doelen, zoals het doorbreken van barrières tussen non-profit organisaties, bedrijven en de financiële sector, het ontwikkelen van nieuwe beleggingstools en het ontwikkelen van algemene methoden en referentiekaders voor het meten van maatschappelijk rendement.

Deze benaderingen, die in verschillende contexten zijn ontstaan, moeten echter niet door elkaar gehaald worden: impact investing probeert het streven naar maatschappelijk rendement te combineren met een marktconforme beloning van de kapitaalaanbieders. De verhouding tussen deze twee doelen hangt daarbij af van het project. Social business doet een beroep op investeerders om ondernemingen te ontwikkelen waarvan het voornaamste doel een sociale missie is, en vraagt hun van het rendement op geïnvesteerd vermogen afstand te doen om zo absolute voorrang te geven aan het sociale rendement. Wat de “venture philanthropists” betreft, die kiezen meestal voor een donatie of een zeer lange termijn investering zonder compensatie.

Ik was verrast door de diversiteit aan mensen die de conferenties bijwoonden. Nu is het nog wachten op een evenement waarbij alle belanghebbenden samenkomen en waarbij iedereen de resultaten kan beoordelen!

Case Studies

Andere Handen Community

Andere Handen Community

Het werk in de zorg verandert snel door de toepassing van technologie en social media en de toenemende nadruk op zelfregie en samenredzaamheid. Andere Handen Community faciliteert een web-based ontmoetingsplek waar zorgwerkers worden geactiveerd en gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. Dit gebeurt door de gebruikmaking van discussies, experts, kennis, innovaties, tips en ervaringen aan te bieden.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we de sociale onderneming.

lees meer  
MemorieCare

MemorieCare

Dementie en Alzheimer tasten de kwaliteit van leven zwaar aan; cliënten raken geïsoleerd, rusteloos en agressief. Het herstellen van het contact tussen patiënten, familie en zorgverlener zal het sociaal isolement en de mate van agressie verminderen. MemorieCare ontwikkelt en verkoopt diverse producten die het contact met dementie- en alzeheimer patiënten herstellen.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we deze sociale onderneming.

Into D'mentia

Into D'mentia

Een simulatietraining om mantelzorgers en zorgprofessionals mee te nemen in de leefwereld van de persoon met dementie. Into D’mentia biedt een levensechte beleving. Als je zelf hebt ervaren hoe het is om met dementie te leven, snap je het beter, toon je meer begrip, ervaar je de zorg als minder zwaar…en kun je betere zorg leveren.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering gestructureerd en vervullen we een begeleidende rol voor de sociale onderneming.

Het Paradijs

Het Paradijs

Op deze Nederlandse zorgboerderij, worden ouderen en kinderen met ADHD opgevangen.

Namens onze opdrachtgever maken we deel uit van het bestuur van dit bedrijf. Daarnaast hebben we onder meer een social return on investment analyse gemaakt en zijn we betrokken bij de structurering als sociale onderneming.

lees meer  
Bekijk meer cases