“At a certain point you realise that it is about ‘Return on Lifetime’ rather than ‘Return on Investment’.”  
  more

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen van Shaerpa

Vermogensfonds Else start met investeringen

Vermogensfonds ELSE start, in samenwerking met Shaerpa, met maatschappelijke investeringen

Else, een vermogensfonds in de gezondheidszorg, start met het investeren in de maatschappelijke gezondheidszorg.
In mei 2013 heeft de stichting Else hiertoe een N.V. opgericht. Else gaat als participatievennootschap investeren in innovatieve organisaties, producten en/of diensten, die een meerwaarde opleveren voor de maatschappelijke gezondheidszorg. De vennootschap investeert daarmee minder op de beurs en meer in de eigen doelstelling. Else N.V. is een 100% dochter van Stichting Else.

Samen anders doen
Else wil het maatschappelijk investeren niet alleen opzetten. “We nodigen graag andere fondsen uit, die net zoals wij iets meer willen doen met hun vermogen door met het missie gerelateerd investeren ervaring op te gaan doen”, aldus Van Alderwegen, bestuurder van Else N.V..

Missie gerelateerd investeren is redelijk nieuw voor vermogensfondsen die voortkomen uit maatschappelijke initiatieven. “Het is anders dan de gangbare werkwijze waarbij het vermogen op de beurs wordt belegd en vanuit de rendementen donaties worden gedaan, aldus Van Alderwegen”. Op deze wijze zal er meer kapitaal beschikbaar komen voor nieuwe initiatieven, is de verwachting.

Samenwerking met Shaerpa
Else en Shaerpa vinden elkaar in de ambitie om Missie geRelateerd Investeren (MRI) in de (maatschappelijke) gezondheidszorg verder uit te bouwen. Shaerpa en Else willen in samenwerking een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van MRI in de wereld van vermogensfondsen. Pieter Oostlander, de oprichter van Shaerpa heeft zijn sporen in de wereld van vermogensfondsen ruimschoots verdiend en deelt de mening dat innovaties door Missie geRelateerde Investeringen duurzamer zijn dan met subsidies. Shaerpa is ontstaan uit de pionierservaring met sociaal investeren in Nederland, en staat voor de professionele toepassing van venture philanthropy en sociaal investeren als aanpak om duurzame maatschappelijke veranderingen en innovaties te implementeren.

Maatschappelijk vermogensfonds blijft ANBI proof
Else is ontstaan uit het kruiswerk en de gezinsverzorging. In 1980, bij de oprichting van de Nationale Kruisvereninging, is vermogen gealloceerd om blijvend een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Maatschappelijke Gezondheidszorg. Stichting Else heeft als ANBI de ontwikkelde constructie voorgelegd aan de belastingdienst. Het ANBI-team van de belastingdienst heeft deze constructie goedgekeurd. Op dit moment onderzoekt Else twee investeringsmogelijkheden.

In de Raad van Commissarissen zijn benoemd: Drs L.E.F van Ruth en G.Th.M. Krijnen RA Als bestuurder is benoemd: Drs M.G.J. van Alderwegen MBA van hict daadkracht Samenwerking is aangegaan met P.M Oostlander RA van shaerpa B.V.

Spreekt dit u aan en wilt u ook naast maatschappelijk rendement, financieel rendement nastreven, neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.stichting-else.nl.

Case Studies

Andere Handen Community

Andere Handen Community

Het werk in de zorg verandert snel door de toepassing van technologie en social media en de toenemende nadruk op zelfregie en samenredzaamheid. Andere Handen Community faciliteert een web-based ontmoetingsplek waar zorgwerkers worden geactiveerd en gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. Dit gebeurt door de gebruikmaking van discussies, experts, kennis, innovaties, tips en ervaringen aan te bieden.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we de sociale onderneming.

lees meer  
MemorieCare

MemorieCare

Dementie en Alzheimer tasten de kwaliteit van leven zwaar aan; cliënten raken geïsoleerd, rusteloos en agressief. Het herstellen van het contact tussen patiënten, familie en zorgverlener zal het sociaal isolement en de mate van agressie verminderen. MemorieCare ontwikkelt en verkoopt diverse producten die het contact met dementie- en alzeheimer patiënten herstellen.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we deze sociale onderneming.

Into D'mentia

Into D'mentia

Een simulatietraining om mantelzorgers en zorgprofessionals mee te nemen in de leefwereld van de persoon met dementie. Into D’mentia biedt een levensechte beleving. Als je zelf hebt ervaren hoe het is om met dementie te leven, snap je het beter, toon je meer begrip, ervaar je de zorg als minder zwaar…en kun je betere zorg leveren.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering gestructureerd en vervullen we een begeleidende rol voor de sociale onderneming.

Het Paradijs

Het Paradijs

Op deze Nederlandse zorgboerderij, worden ouderen en kinderen met ADHD opgevangen.

Namens onze opdrachtgever maken we deel uit van het bestuur van dit bedrijf. Daarnaast hebben we onder meer een social return on investment analyse gemaakt en zijn we betrokken bij de structurering als sociale onderneming.

lees meer  
Bekijk meer cases