“At a certain point you realise that it is about ‘Return on Lifetime’ rather than ‘Return on Investment’.”  
  more

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen van Shaerpa

Else participeert in Andere handen community (AHC)

Maatschappelijk investeringsfonds Else NV heeft zich verbonden aan Verder door anders doen BV (VDAD). Verder door anders doen exploiteert sinds juli 2012 Andere handen community, een sociaal internet dat medewerkers uit de langdurige zorg betrekt bij de toekomst van hun vak. Door het organiseren van ontmoeting worden medewerkers op hedendaagse manier toegerust om binnen de veranderende gezondheidszorg mee te kunnen groeien.

AHC past goed bij de doelstelling van Else om door investeringen een positieve bijdrage te leveren aan de noodzakelijke veranderingen in de maatschappelijke gezondheidszorg. Dit wordt voor Else haar eerste deelneming sinds de oprichting van het fonds in juni 2013.
Onderdeel van de samenwerking is de social impactmeting van AHC die per januari 2014 wordt gestart. De aanname is dat benutting van Andere handen community het gebruik en de toepassing van technologie in de zorg bevordert en het zelfsturend vermogen van medewerkers versterkt.

AHC is in november 2012 operationeel gestart met 25 medewerkers uit 1 organisatie. In het voorjaar van 2013 sloot de tweede organisatie zich aan en groeide het aantal deelnemers tot 300. Inmiddels zijn er 3500 medewerkers gecontracteerd uit drie organisaties en staan volgende uitbreidingen gepland. Eind 2014 zullen 30.000 medewerkers met elkaar verbonden zijn om van en met elkaar te kunnen leren. Deze grootschalige betrokkenheid van medewerkers bij de ontwikkeling van hun vakgebied is een hedendaagse beweging die de transitie ondersteunt en versterkt.
Wat Else en AHC verbindt is het investeren in mensen en de ambitie om medewerkers toe te rusten voor de veranderde arbeidsmarkt. Daarmee heeft AHC al vroegtijdig geanticipeerd op de arbeidsmarktvraagstukken die nu actueel worden.

In de voorbereiding tot de samenwerking is Else ondersteund door shaerpa, specialist op het gebied van sociaal investeren en – ondernemerschap.
Bij de uitvoering van AHC wordt nauw samengewerkt met Casemanagement Services, conceptbureau voor anders werken in zorg en zekerheid, gespecialiseerd in communityleren.

Case Studies

Andere Handen Community

Andere Handen Community

Het werk in de zorg verandert snel door de toepassing van technologie en social media en de toenemende nadruk op zelfregie en samenredzaamheid. Andere Handen Community faciliteert een web-based ontmoetingsplek waar zorgwerkers worden geactiveerd en gestimuleerd zichzelf te ontwikkelen. Dit gebeurt door de gebruikmaking van discussies, experts, kennis, innovaties, tips en ervaringen aan te bieden.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we de sociale onderneming.

lees meer  
MemorieCare

MemorieCare

Dementie en Alzheimer tasten de kwaliteit van leven zwaar aan; cliënten raken geïsoleerd, rusteloos en agressief. Het herstellen van het contact tussen patiënten, familie en zorgverlener zal het sociaal isolement en de mate van agressie verminderen. MemorieCare ontwikkelt en verkoopt diverse producten die het contact met dementie- en alzeheimer patiënten herstellen.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering geanalyseerd, due diligence en structurering uitgevoerd en begeleiden we deze sociale onderneming.

Into D'mentia

Into D'mentia

Een simulatietraining om mantelzorgers en zorgprofessionals mee te nemen in de leefwereld van de persoon met dementie. Into D’mentia biedt een levensechte beleving. Als je zelf hebt ervaren hoe het is om met dementie te leven, snap je het beter, toon je meer begrip, ervaar je de zorg als minder zwaar…en kun je betere zorg leveren.

Voor onze opdrachtgever hebben we de investering gestructureerd en vervullen we een begeleidende rol voor de sociale onderneming.

Het Paradijs

Het Paradijs

Op deze Nederlandse zorgboerderij, worden ouderen en kinderen met ADHD opgevangen.

Namens onze opdrachtgever maken we deel uit van het bestuur van dit bedrijf. Daarnaast hebben we onder meer een social return on investment analyse gemaakt en zijn we betrokken bij de structurering als sociale onderneming.

lees meer  
Bekijk meer cases